PřihlášeníMUDr. Eliška Bartlová

MUDr. Eliška Bartlová

Vzdělání

 • Lékařská fakulta MU Brno (dříve UJEP), promoce 1978
 • Atestace I. st. – stomatologie, 1984
 • Nadstavbová atestace veřejné zdravotnictví, osvědčení o specializované způsobilosti, 1996
 • Postgraduální vzdělávání: Psychosomatické integrace (doc. Beran, doc. Baštecký, Psychiatrická klinika UK Praha), 2004–2005

Praxe

 • I. stomatologická klinika Brno, Okresní ústav národního zdraví Brno-venkov, 1979–1989 Krajská hygienická stanice Brno, po transformaci Zdravotní ústav Brno, od roku 1989
 • Státní zdravotní ústav Praha, vedoucí lékař oddělení podpory zdraví, řešitel projektů podpory zdraví MZ ČR věnujících se behaviorálním rizikům (poruchy příjmu potravy, odvykání kouření) – do roku 2008

Homeopatická praxe od r. 1992 - soukromá homeopatická ordinace Brno, 2008–dosud

Další vzdělávání

 • Základy homeopatické terapie, Institut Rhodon, 1990–1992, zkouška – ILF Praha
 • Kurz behaviorální medicíny, Institut pro doškolování zdrav. pracovníků v Brně, 1994–1995
 • Master kurzy, diplom Master International, 1996
 • Rakouská homeopatická škola I–IV, 1992–1997
 • Metodologie prezentačních dovedností, Lyon, 2001
 • Přednášková činnost
 • Lektorka CEDH
 • Základní homeopatické kurzy (I–III), specializační kurzy pro lékaře, odborné konference, přednášková činnost pro nelékařské zdravotnické profese, farmaceuty
 • Konzultační odpoledne v regionech, publikační činnost, účast na mezinárodních konferencích

Členství v organizacích

 • Vedoucí sekce behaviorální medicíny ČLS JEP, Společnost hygieny a komunitní medicíny, 1994–1996
 • HLA od roku 2007
Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:
 • 21.9.2019
  Specializační semináře 2019-20
  S homeopatií se lépe stárne
 • 12.10.2019
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Praha
  1. SEMINÁŘ
 • 17.10.2019
  Klinická homeopatie v lékařské praxi (Reflexe z kongresu CEDH v Nice, Syndrom vyhoření, Poruchy spánku u dětí)
  České Budějovice
 • 17.10.2019
  Klinická homeopatie v lékařské praxi (Reflexe z kongresu CEDH v Nice, Syndrom vyhoření, Poruchy spánku u dětí)
  Zlín
 • 19.10.2019
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Ostrava
  1. SEMINÁŘ
 • 9.11.2019
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Ostrava
  2. SEMINÁŘ
 • 14.11.2019
  Klinická homeopatie v lékařské praxi (Reflexe z kongresu CEDH v Nice, Syndrom vyhoření, Poruchy spánku u dětí)
  Hradec Králové
 • 16.11.2019
  Specializační semináře 2019-20
  Strategie homeopatické léčby v každodenní praxi pediatra
 • 23.11.2019
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Praha
  2. SEMINÁŘ
 • 11.1.2020
  Zdravotnické profese 2019-20: I. Cyklus - Ostrava
  3. SEMINÁŘ

Kontakt

Homeopatická Lékařská Asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Telefon:
+420 773 686 002

Email:
info@hla-homeopatie.cz